Slovakia_24 Záväzná objednávka | kúpa ready-made s.r.o. | Slovensko | ELYOTT Bratislava (+421) 948 600 200 | CZ_24 Záväzná objednávka | kúpa ready-made s.r.o. | Slovensko | ELYOTT Praha (+420) 2 3474 9656 | info@skcompanies.sk |                    :: only the best is our standard ::

ELYOTT

ZÁVÄZNÉ objednávkové formuláre - kúpa slovenskej READY-MADE s.r.o.

Pri predaji slovenskej ready-made s.r.o. spoločnosti môže byť NOVÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI rozmanitá.
Spoločníkom v spoločnosti (jej vlastníkom) môže byť tak fyzická osoba (FO) ako aj právnická osoba (PO) (najčastejšie s.r.o., a.s., k.s.).
Konateľom spoločnosti (štatutárnym orgánom) môže byť jedine fyzická osoba.

Podľa možností uvedených nižšie, zvoľte prosím Vami požadovanú štruktúru spoločnosti a prejdite na ZÁVÄZNÝ OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR kliknutím na "Formulár".

Slovakia_32 Záväzná objednávka | kúpa ready-made s.r.o. | Slovensko | ELYOTT Slovenská READY-MADE spoločnosť S.R.O. - predaj
IBA FYZICKÉ OSOBY   
Aká bude NOVÁ štruktúra spoločnosti? Objednávka  Info
1 spoločník (vlastník) fyzická osoba (FO) + 1 konateľ Formulár
2 spoločníci (vlastníci) fyzické osoby (FO) + 2 konatelia Formulár
1 spoločník (vlastník) fyzická osoba (FO) + 2 konatelia Formulár
2 spoločníci (vlastníci) fyzické osoby (FO) + 1 konateľ Formulár
 
IBA PRÁVNICKÉ OSOBY (s.r.o., a.s., k.s.)
Aká bude NOVÁ štruktúra spoločnosti? Objednávka  Info
1 spoločník (vlastník) právnická osoba (PO) + 1 konateľ Formulár
2 spoločníci (vlastníci) právnické osoby (PO) + 2 konatelia Formulár
1 spoločník (vlastník) právnická osoba (PO) + 2 konatelia Formulár
2 spoločníci (vlastníci) právnické osoby (PO) + 1 konateľ Formulár
 
FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY 
Aká bude NOVÁ štruktúra spoločnosti? Objednávka  Info
2 spoločníci (vlastníci): 1 FO + 1 PO + 1 konateľ Formulár
2 spoločníci (vlastníci): 1 FO + 1 PO + 2 konatelia Formulár

Nasledujte nás