Slovakia_24 ZÁVÄZNÉ objednávkové formuláre - založenie slovenskej s.r.o. | Formuláre Bratislava (+421) 948 600 200 | CZ_24 ZÁVÄZNÉ objednávkové formuláre - založenie slovenskej s.r.o. | Formuláre Praha (+420) 2 3474 9656 | info@skcompanies.sk |                    :: only the best is our standard ::

ELYOTT

ZÁVÄZNÉ objednávkové formuláre - založenie slovenskej s.r.o.

Pri založení slovenskej s.r.o. spoločnosti môže byť ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI rozmanitá.
Spoločníkom v spoločnosti (jej vlastníkom) môže byť tak fyzická osoba (FO) ako aj právnická osoba (PO) (najčastejšie s.r.o., a.s., k.s.).
Konateľom spoločnosti (štatutárnym orgánom) môže byť jedine fyzická osoba.

Podľa možností uvedených nižšie, zvoľte prosím Vami požadovanú štruktúru spoločnosti a prejdite na ZÁVÄZNÝ OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR kliknutím na "Formulár".

Slovakia_32 ZÁVÄZNÉ objednávkové formuláre - založenie slovenskej s.r.o. | Formuláre Slovenská spoločnosť S.R.O. - založenie
IBA FYZICKÉ OSOBY   
Aká bude štruktúra spoločnosti? Objednávka  Info
1 spoločník (vlastník) fyzická osoba (FO) + 1 konateľ Formulár
2 spoločníci (vlastníci) fyzické osoby (FO) + 2 konatelia Formulár
1 spoločník (vlastník) fyzická osoba (FO) + 2 konatelia Formulár
2 spoločníci (vlastníci) fyzické osoby (FO) + 1 konateľ Formulár
 
IBA PRÁVNICKÉ OSOBY (s.r.o., a.s., k.s.)
Aká bude štruktúra spoločnosti? Objednávka  Info
1 spoločník (vlastník) právnická osoba (PO) + 1 konateľ Formulár
2 spoločníci (vlastníci) právnické osoby (PO) + 2 konatelia Formulár
1 spoločník (vlastník) právnická osoba (PO) + 2 konatelia Formulár
2 spoločníci (vlastníci) právnické osoby (PO) + 1 konateľ Formulár
 
FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY 
Aká bude štruktúra spoločnosti? Objednávka  Info
2 spoločníci (vlastníci): 1 FO + 1 PO + 1 konateľ Formulár
2 spoločníci (vlastníci): 1 FO + 1 PO + 2 konatelia Formulár

Nasledujte nás