Slovakia_24 Novela Obchodného zákonníka od 1.1.2018 | Firmy | Blog - Aktuality Bratislava (+421) 948 600 200 | CZ_24 Novela Obchodného zákonníka od 1.1.2018 | Firmy | Blog - Aktuality Praha (+420) 2 3474 9656 | info@skcompanies.sk |                    :: only the best is our standard ::

ELYOTT

 • Slovenská ready-made s.r.o. platca DPH

  Slovenské firmy

  Slovenská ready-made s.r.o. platca DPH
  Potrebujete kúpiť ready-made firmu?
  Rýchly začiatok podnikania, s nami iba na pár klikov!

  Slovenská ready-made spoločnosť platca DPH v ponuke za bezkonkurenčnú cenu!

  Všetko vybavíte ONLINE, aj virtuálne sídlo v Bratislave so správou pošty.

  pokračovať...

 • Česká ready-made s.r.o. platca DPH

  České firmy

  Česká ready-made s.r.o. platca DPH
  Potrebujete kúpiť českú ready-made firmu?
  Má byť platca DPH? Odmietajú vás na daňovom úrade?

  Česká ready-made spoločnosť platca DPH v ponuke za výnimočnú cenu!

  Všetko vybavíte ONLINE na pár klikov, aj virtuálne sídlo v Prahe alebo Brne.

  pokračovať...

 • Založiť slovenskú s.r.o. platca DPH

  Platca DPH

  Založiť slovenskú s.r.o. platca DPH
  Potrebujete založiť s.r.o. a byť platca DPH? Vybavíme za Vás žiadosť o registráciu k DPH podľa § 4 zákona o DPH!

  Pomôžeme Vám vybaviť registráciu k DPH aj na Vašu živnosť, obráťte sa na nás.

  Služba registrácie k DPH na daňovom úrade stojí iba 200 €.

  pokračovať...

 • Anglická LTD firma so sídlom v Londýne

  Zahraničné firmy

  Anglická LTD firma so sídlom v Londýne
  Potrebujete založiť anglickú LTD spoločnosť?
  S nami je rozbehnúť biznis v Anglicku jednoduché, všetko ONLINE na pár klikov.

  Založenie spoločnosti za 1-2 dni!

  Virtuálne sídlo na prestížnej adrese v Londýne s doplnkovými službami.

  Ponúkame Vám bezkonkurenčné ceny a niekoľkoročné skúsenosti.

  pokračovať...

 • Správa Vašej pošty na POSTA24.EU

  Virtuálne sídlo

  Správa Vašej pošty na POSTA24.EU
  Potrebujete virtuálne sídlo pre Vašu slovenskú spoločnosť?
  Prestížna adresa v Bratislave, blízko centra, v novostavbe administratívnej budovy.

  Predmetné priestory VLASTNÍME, žiadny problém do budúcnosti, kontinuita služieb je zabezpečená!

  Ako BONUS online aplikácia na POSTA24.eu pre správu všetkej Vašej došlej korešpondencie!

  pokračovať...

Ready-made s.r.o. platca DPH v AKCII len 2.299 €!

Zvýhodnená cena 2.299 € na slovenskú ready-made spoločnosť platca DPH! AKCIA trvá iba do 15.06.2019!

Nepremeškajte túto skvelú príležitosť a objednávajte ešte dnes!

Naša podpora je práve k dispozícii

Sme vám k dispozícii od 8:00 - 18:00 v pondelok až piatok (GMT +2)

 • Ready-made firmy

  Ready-made s.r.o. iba 349 €!

  Poznáte to - pritrafí sa výborná príležitosť, jedinečný projekt a jeho nutné jednať rýchlo! Neváhajte preto kúpiť ready-made s.r.o. neplatca DPH z našej ponuky a presvedčte sa, aké jednoduché je ihneď začať podnikať. Kúpa s.r.o. u odborníkov je veľmi jednoduchá a rýchla!

  NEMUSÍTE NIKAM CHODIŤ. VŠETKO VYBAVÍME SA VÁS. ONLINE!

  Celý proces, predaj ready-made s.r.o. prebieha online, všetko vieme vybaviť aj na diaľku!

  zistiť viac...

 • Slovenské firmy

  Založenie s.r.o. iba 249 €!

  Stojíte pred otázkou ako založiť s.r.o. a neviete ako na to? Založenie s.r.o. odborníkmi je veľmi jednoduché, rýchle a lacné!

  NEMUSÍTE NIKAM CHODIŤ. VŠETKO VYBAVÍME SA VÁS. ONLINE!

  Pomôžeme s výberom vhodných predmetov podnikania, v cene je NEOBMEDZENÉ MNOŽSTVO!

  Celý proces založenia s.r.o. prebieha online, všetko vieme vybaviť aj na diaľku!

  zistiť viac...

 • Slovenská živnosť

  Založenie živnosti za 25 €!

  Rozhodli ste sa založiť živnosť a neviete ako na to? Založenie živnosti odborníkmi je veľmi jednoduché, rýchle a lacné!

  NEMUSÍTE NIKAM CHODIŤ. VŠETKO VYBAVÍME SA VÁS. ONLINE!

  Pomôžeme s výberom vhodných predmetov podnikania, v cene je NEOBMEDZENÉ MNOŽSTVO!

  Celý proces založenia živnosti prebieha online, preto je úplne jedno, či ste z Bratislavy, Žiliny alebo Košíc - každému dokážeme založiť živnosť rovnako!

  zistiť viac...

 • Slovenské elektronické dátové schránky

  Správa dátovej schránky

  Potrebujete spravovať Elektronickú dátovú schránku vo Vašej existujúcej slovenskej spoločnosti?
  Prijímanie správ do Elektronickej dátovej schránky na Slovensku (nielen) pre zahraničných štatutárnych zástupcov (konateľov).

  POMÔŽEME VÁM SO SPRÁVOU VAŠEJ DÁTOVEJ SCHRÁNKY!

  V prípade záujmu Vám zabezpečíme prijímanie správ do dátovej schránky Vašej spoločnosti na základe plnej moci. Pri každej prijatej správe do vašej elektronickej schránky Vám príde notifikácia na váš email.

  zistiť viac...

 • Likvidácia firiem

  Likvidácia slovenskej spoločnosti

  Chcete ukončiť podnikanie na Slovensku, vymazať firmu z Obchodného registra a jednoducho sa zbaviť svojej firmy? Pomôžeme Vám v súlade s platnou legislatívou ukončiť svoju podnikateľskú činnosť a to čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Nečakajte na poslednú chvíľu! Diskrétne pre Vás zabezpečíme okamžité odkúpenie Vašej zadlženej obchodnej spoločnosti vrátane prevzatia všetkých záväzkov a pohľadávok.

  zistiť viac...

 • Výkup firiem

  Výkup slovenskej spoločnosti

  Plánujete ukončiť podnikanie a neviete čo s Vašou firmou? Nechcete platiť daňové licencie za firmu, ktorú už nepotrebujete?

  Pomôžeme vám predať vašu firmu v priebehu pár dní. Ak vlastníte spoločnosť, ktorá má vysporiadané všetky záväzky a splnené všetky povinnosti, ale už ďalej nemáte záujem podnikať, môžete Vašu spoločnosť jednoducho ponúknuť na odpredaj a tak legálne ukončiť Vaše podnikanie.

  zistiť viac...

 • Likvidácia firiem

  Likvidácia českej spoločnosti

  Chcete ukončiť podnikanie v Českej republike, vymazať firmu z Obchodného registra a jednoducho sa zbaviť svojej firmy? Pomôžeme Vám v súlade s platnou legislatívou ukončiť svoju podnikateľskú činnosť a to čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Nečakajte na poslednú chvíľu! Diskrétne pre Vás zabezpečíme okamžité odkúpenie Vašej zadlženej obchodnej spoločnosti vrátane prevzatia všetkých záväzkov a pohľadávok.

  zistiť viac...

 • Ready-made s.r.o. iba 349 €!
 • Založenie s.r.o. iba 249 €!
 • Založenie živnosti za 25 €!
 • Správa dátovej schránky
 • Likvidácia slovenskej spoločnosti
 • Výkup slovenskej spoločnosti
 • Likvidácia českej spoločnosti

obchodny_zakonnik_2018 Novela Obchodného zákonníka od 1.1.2018 | Firmy | Blog - Aktuality

Aktuálne - od 1. januára 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Cieľom novely okrem iného je zamedziť nepoctivým fúziám obchodných spoločností, zabrániť podvodnému rozdeľovaniu, zlučovaniu alebo splynutiu spoločností, zabrániť nekalej likvidácii. Ustanovujú sa tiež povinnosti štatutárneho orgánu.

Povinnosti štatutárneho orgánu

Ustanovenie § 66
Ten, kto vykonával funkciu jediného štatutára naposledy je povinný podať do 30 dní návrh na zrušenie spoločnosti, ak jediný štatutárny orgán spoločnosti nie je zapísaný do obchodného registra do 60 dní od uplynutia lehoty.

Aj po zániku funkcie je bývalý štatutár povinný poskytovať primeranú súčinnosť vyžiadanú súdom, správcom dane, Sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou, správcom alebo súdnym exekútorom. Za poskytnutie súčinnosti má bývalý štatutárny orgán alebo bývalý člen štatutárneho orgánu spoločnosti voči spoločnosti právo na náhradu nákladov.

Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoločnosti

Posilniť by sa mala zodpovednosť štatutárnych orgánov obchodných spoločností, ako aj spoločníkov obchodných spoločností v prípadoch, kedy ich úkony poškodzujú spoločnosť. Práve tieto úkony boli mnohokrát využívané na podvodné odkláňanie majetku a zbavovanie sa spoločností bez nutnosti riadnej likvidácie alebo konkurzu. Takáto spoločnosť potom do konkurzu vstupovala už bez majetku a preto mnohokrát nebolo možné uspokojiť pohľadávky veriteľov.

Ustanovenie § 69 - zákon upravuje podmienky pre zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoločnosti ako pre zanikajúcu, tak aj pre nástupnícku spoločnosť.

Podmienky, ktoré musia byť splnené ku dňu účinnosti splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti:
 • a/ nesmie hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti presahovať hodnotu jej majetku; do sumy záväzkov sa však nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené so záväzkom podriadenosti,
 • b/ nástupnícka spoločnosť alebo zanikajúca spoločnosť nesmú byť v likvidácii,
 • c/ voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti nemôžu pôsobiť účinky vyhlásenia konkurzu, ibaže správca konkurznej podstaty súhlasí so splynutím, zlúčením alebo rozdelením spoločnosti,
 • d/ voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti nemôžu pôsobiť účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
 • e/ voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti sa nemôže viesť konanie o ich zrušení a nemôžu byť súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušené.

Členovia orgánov spoločnosti sú povinní zdržať sa úkonov smerujúcich k jej splynutiu, zlúčeniu alebo rozdeleniu, pokiaľ možno predpokladať, že nie sú splnené podmienky podľa odseku v uvedenom vyššie. Inak zodpovedajú veriteľom za škodu, ktorú im porušením tejto povinnosti spôsobia.

Oznámenie o tom, že bol vypracovaný návrh zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností alebo návrh projektu rozdelenia spoločnosti, doručí každá zanikajúca spoločnosť príslušnému správcovi dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, najneskôr 60 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má rozhodnúť o schválení návrhu.

Nekalá likvidácia

Ustanovenie zákona §251b sa zavádza, kvôli nekalej likvidácii spoločnosti, dosadzovaniu nekontaktných ľudí do štruktúr spoločností tzv. “biely kôň“.

Ak má niekto úmysel zmariť ukončenie podnikania likvidáciou a vyhľadá alebo sprostredkuje inú osobu, ktorá len prepožičiava svoju totožnosť k prevzatiu práv a povinností. Čiže firma sa len prepíše na tzv. „bieleho koňa“ ako štatutára alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, potrestá sa odňatím slobody na 3 až 15 rokov.

Rovnako sa toto uplatňuje na osobu, ktorá prevedie účasť na právnickej osobe na osobu, ktorá len prepožičiava svoju totožnosť. A tiež na toho, kto prepožičia svoje meno a priezvisko a svoju totožnosť.


Kontaktujte nás v prípade záujmu ukončiť Vaše podnikanie. 

 


 • Máme najlepšie ceny a servis
  Naše ceny

  Máme najlepšie ceny a servis

  Sme veľmi pyšní, že môžete našim cteným klientom ponúknuť tie NAJLEPŠIE možné ceny na trhu a zároveň udržať vysoký štandard našich služieb. Nasledujeme moderné svetové trendy, kladieme dôraz na online služby, aby boli ceny čo najnižšie. Napokon, presvedčte sa sami!

  zistiť viac...

 • Aktuálna ponuka slovenských ready-made spoločností
  READY-MADE firmy

  Aktuálna ponuka slovenských ready-made spoločností

  Potrebujete urýchlene kúpiť slovenskú ready-made spoločnosť, ktorá je platca DPH? Ready-made firmu od nás kúpite za bezkonkurenčnú cenu na trhu, v cene sú zahrnuté všetky zmeny súvisiace s prevodom podielov v spoločnosti.

  zistiť viac...

 • Aktuálna ponuka českých ready-made spoločností
  READY-MADE firmy

  Aktuálna ponuka českých ready-made spoločností

  Potrebujete urýchlene kúpiť českú ready-made spoločnosť, ktorá je platca DPH? Ready-made firmu od nás kúpite za bezkonkurenčnú cenu na trhu, v cene sú zahrnuté všetky zmeny súvisiace s prevodom podielov v spoločnosti.

  zistiť viac...

 • Registračné sídlo a virtuálna kancelária na Slovensku
  Virtuálne sídlo

  Registračné sídlo a virtuálna kancelária na Slovensku

  Potrebujete poskytnúť sídlo pre svoju novú alebo existujúcu slovenskú spoločnosť? Nechcete už platiť zbytočné náklady za kancelárie, ktoré nevyužijete? Virtuálna kancelária je potom to správne riešenie pre vás!

  zistiť viac...

 • Registračné sídlo a virtuálna kancelária v Českej republike
  Virtuálne sídlo

  Registračné sídlo a virtuálna kancelária v Českej republike

  Potrebujete poskytnúť sídlo pre svoju novú alebo existujúcu českú spoločnosť? Nechcete už platiť zbytočné náklady za kancelárie, ktoré nevyužijete? Virtuálna kancelária je potom to správne riešenie pre vás!

  zistiť viac...

 • Založiť českú s.r.o. spoločnosť
  Zakladanie firiem

  Založiť českú s.r.o. spoločnosť

  Potrebujete rozbehnúť nový český projekt a začať podnikať s novou spoločnosťou v Českej republike? Nepotrebujete však nutne kúpiť ready-made spoločnosť, pretože vás netlačí čas a hľadáte cenovo optimálnejšie riešenie? Založenie českej s.r.o. spoločnosti je potom to správne riešenie pre vás!

  zistiť viac...

ELYOTT

Aktuálne novinky z blogu

Novela Obchodného zákonníka od 1.1.2018

Novela Obchodného zákonníka od 1.1.2018

Aktuálne - od 1. januára 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Čítať viac

Návrh do obchodného registra sa bude podávať len elektronicky

Návrh do obchodného registra sa bude podávať len elektronicky

Obchodný register by mal prejsť zmenami.
V prvej etape by sa mala elektronizovať celá agenda registrácie spoločností.

Čítať viac

Naše kancelárie

Navštívte nás v našich kanceláriách, radi sa s Vami stretneme a prekonzultujeme Vaše požiadavky.

Osobné stretnutie je potrebné dohodnúť si vopred.

Kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky.

obslúžili sme
0
klientov od 2005
poskytli sme
0
hodín podpory
náš tím má
0
rokov skúseností
spokojní klienti
0
sme líder na trhu
Buďte informovaní!
Odoberať náš newsletter

Nasledujte nás

yes_sign Novela Obchodného zákonníka od 1.1.2018 | Firmy | Blog - Aktuality AKCIA! Slovenská ready-made s.r.o. teraz iba za 349 €!   Rezervovať

Ešte neodchádzajte prosím!

Nezaujala Vás naša ponuka?
Budeme radi, ak sa s nami podelíte o Vaše dojmy.

Kontaktovať podporu   Zanechať správu


Buďte vždy informovaní!

convertforms-20 Novela Obchodného zákonníka od 1.1.2018 | Firmy | Blog - Aktuality

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a buďte vždy informovaní o dianí vo svete podnikania. O našich bezkonkurenčných cenách a akciách sa vždy dozviete ako prví!
Pretože KTO PRV PRÍDE... TEN PROFITUJE!