Slovakia_24 Návrh do obchodného registra sa bude podávať len elektronicky | Blog - úvod Bratislava (+421) 948 600 200 | CZ_24 Návrh do obchodného registra sa bude podávať len elektronicky | Blog - úvod Praha (+420) 721 96 55 86 | info@skcompanies.sk |                    :: only the best is our standard ::

ELYOTT
blog_orsr_zmeny Návrh do obchodného registra sa bude podávať len elektronicky | Blog - úvod

Návrh do obchodného registra sa bude podávať len elektronicky

Obchodný register by mal prejsť zmenami.
V prvej etape by sa mala elektronizovať celá agenda registrácie spoločností.

Prvá etapa

Firmy by mali mať prístup k potrebným údajom. Mohli by opraviť neaktuálne údaje v registri, zapísať osoby či ich vymazať.
Úplnou digitalizáciu zbierky listín by sa mali lepšie dohľadávať informácie o osobách zapísaných v registri.
Pripravený má byť tiež nový informačný systém.

Profil obchodnej spoločnosti by mal obsahovať:
  • relevantné registrované informácie
  • logicky zoradené informácie
  • históriu zmien
  • profil zainteresovaných osôb
  • intuitívne vyhľadávanie
  • elektronická podoba listín
  • informácie o prebiehajúcich súdnych konaniach voči danej obchodnej spoločnosti

Novinkou tiež bude možnosť nastaviť notifikácie o zmenách vo firmách, ktoré chcete sledovať.
Obchodný register by tiež mal byť dostupný vo vybraných jazykoch Európskej únie.
V prvej fáze zostane zachovaná aj možnosť podať návrh do obchodného registra najmä prostredníctvom advokáta, notára alebo na jednotnom kontaktnom mieste odbor živnostenské podnikanie.

Druhá etapa

V druhej etape by sa mala registrácia presunúť zo súdov na notárov.
Optimalizovať by sa mala sieť registrovaných súdov.
Zriadený by mal byť centralizovaný registrový súd. Špecializoval by sa najmä na agendu obchodného registra.
Zmeniť by sa malo technické riešenie platformy, na ktorej je obchodný register prevádzkovaný.
Elektronické formuláre, budú integrované s príslušnými referenčnými registrami. Cieľom má byť efektívnejšie preberanie údajov, ktoré už sú v informačných systémoch verejnej správy.

Prvá časť zmien by mala nastať do konca roka 2018, druhá časť do 31.decembra 2020.


Kontaktujte nás v prípade záujmu založiť Vašu novú spoločnosť. 

 


Buďte informovaní!
Odoberať náš newsletter

Nasledujte nás

Ešte neodchádzajte prosím!

Nezaujala Vás naša ponuka?
Budeme radi, ak sa s nami podelíte o Vaše dojmy.

Kontaktovať podporu   Zanechať správu


Buďte vždy informovaní!

convertforms-20 Návrh do obchodného registra sa bude podávať len elektronicky | Blog - úvod

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a buďte vždy informovaní o dianí vo svete podnikania. O našich bezkonkurenčných cenách a akciách sa vždy dozviete ako prví!
Pretože KTO PRV PRÍDE... TEN PROFITUJE!